Ny bruger Log på

Spørgsmål og svar

Hvad er en venteliste?

Hver boligorganisation har sin egen venteliste. Almene boliger tildeles efter et ventelisteprincip, hvor både intern/ekstern venteliste samt evt. fleksibel udlejning er med i princippet. Se mere under de enkelte punkter.

Hvad er en ekstern og intern venteliste?

Der findes to ventelister, en ekstern og en intern. Når du er boligsøgende og/eller ikke er bosat i den boligorganisation du ønsker en bolig i, bliver du skrevet op på den eksterne venteliste. Når du har fået en bolig/er bosiddende i en boligorganisation, har du mulighed for at blive skrevet op på en intern venteliste men kun til de boliger, som boli-gorganisationen råder over. Det vil give dig fortrinsret til andre boliger i boligorganisa-tionens afdelinger, når de bliver ledige. Du skal dog være opmærksom på boligorganisations karensperiode. (Boperiode i nuværende lejemål).

Hvordan får jeg en bolig?

En ledig bolig i en boligafdeling tilbydes først boligsøgende i samme boligafdeling eller organisation, altså ansøgere som står på den interne venteliste. Derefter bliver boligen tilbudt boligsøgende på den eksterne venteliste. De, som står på den interne ven-teliste, har altså fortrinsret frem for de, som står på den eksterne.

Hvordan svarer jeg på tilbud om en bolig?

Vi sender som udgangspunkt et lejetilbud til dig på mail. Du kan svare på lejetil-buddet via det login, som du bruger til ventelistesystemet (se evt. i dit lejetilbud). Der kan også svares pr. almindelig mail eller pr. telefon til vort callcenter. Tildeles du en bolig, kan der være yderligere brug for dokumentation fx svarblanket.

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.
Gå ind på din boligprofil og svar på lejetilbuddet.

Hvordan skriver jeg mig op – bruger indkøbskurven?

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.

Du kan søge efter boliger på kortet eller på liste (klik på ”Søgeresultat” på liste). Vælg den by/det område, som du ønsker at stå på venteliste til, ved at klikke på kortet eller ved at vælge "Område" til venstre på siden. Når du vælger region i "Område", kommer der en oversigt over de byer, som du kan vælge ved at klikke i den lille boks.

Alternativt kan du bruge "Udvidet søgning", hvor du kan tilvælge yderligere søgekriterier. Når du skriver vejnavnet i søgefeltet ude til venstre, får du en lille grøn knap på kortet, som du kan klikke på. Herefter får du vist afdelingens boliger. De boliger, som du vil skrives op til, lægger du i indkøbskurven ved at klikke på den lille indkøbsvogn til højre.

Du kan også klikke på "Se boliggruppen" for at læse mere om boligen, inden du skriver dig op. Hvis du ønsker at søge flere boliger, skal du klikke på "Tilbage til søgeresultatet" øverst i venstre hjørne og gentage proceduren med andre boliger. Når du har fundet de boliger, som du vil skrive dig op til, klikker du på indkøbskurven, og du kan nu se dine valgte boligønsker. Ønsker du at slette en enkelt valgt boliggruppe, kan du klikke på den lille affaldsspand ud for boliggruppen til højre. Når du har de boliger stående, som du ønsker at blive skrevet op til, klikker du på "gå til kassen".

Du kan kun kan betale dit ventelistegebyr med Dankort eller VISA Dankort (og ikke f.eks Electron).

Hvordan skifter jeg min status fra ”aktiv” til ”bero” eller omvendt?

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.

Stil dig på fanen "Min side" øverst til venstre. Vælg derefter "Boligønsker” til venstre i menuen. Til højre i billedet er der nu en lys knap, hvor der står "Sæt i bero" eller "Sæt aktiv". Tryk på knappen og foretag dit valg.

Hvordan ser jeg det nummer, som jeg er på ventelisten?

Log dig på venteliste systemet, Klik her.

Stil dig på fanen "Min side” i øverste venstre hjørne. Derefter går du ned i menuen som fremkommer i venstre side og vælger "Boligønsker". Du skal stå som aktiv for at kunne se det nummer, som du har på de boliger, du er skrevet op til (se evt. ”Hvordan skifter jeg min status fra aktiv til bero eller omvendt”). Under ”ventelisteplacering” ved hver bolig-gruppe kan du se, hvilket nummer du står som.

Hvordan kan min ”vis placering ændre sig fra gang til gang?

Hvis en anden ansøger, der i forvejen bor i den boligafdeling eller -organisation, som du søger bolig i, aktiverer sig på ventelisten, har personen fortrinsret til boligerne. Vær opmærksom på, at det er din aktive placering, som vises. Hvis ansøgere, der står i "bero" og med længere anciennitet end dig, melder sig som aktiv søgende, vil det medføre, at din placering ændrer sig.

Man optjener også anciennitet, selvom man står i bero. Man får dog ingen lejetil-bud.

Hvad er jeg skrevet op til?

Log dig på venteliste systemet, Klik her.

Stil dig på fanen "Min side" i øverste venstre hjørne. Gå ind under "boligønsker" i menuen i venstre side. Her fremkommer de steder, som du er skrevet op til i de pågældende boligorganisation. Vær opmærksom på, at du kan have forskellige ventelistenumre, da hver boligorganisation har hvert sit nummer. Selvom du er på venteliste i flere boligorganisa-tioner, har du kun ét login.

Hvilke personer er omfattet af min opskrivning?

Når du skriver dig på ventelisten, skal du være opmærksom på, at det kun er dig, som skrives op. En eventuel partner/ægtefælle er ikke omfattet af opskrivningen. Ønsker du (eller din ægtefælle/partner) at sikre sig i tilfælde af eventuel skilsmisse, skal I begge købe et ventelistenummer.

Hvad koster det at være skrevet på ventelisten?

Du betaler et årligt ventelistegebyr for hver boligorganisation, du er skrevet op i. Vær opmærksom på, at der kan være flere boligorganisationer, som har boliger i samme kommune. Det betyder, at du ville skulle betale mere end ét gebyr, hvis du søger flere boliger i en kommune fordelt på mere end én boligorganisation.

Hvorfor er der lange ventetider på boligerne?

Der er mange, som skriver sig op til en almen bolig. Der er stor forskel på, hvor lang ventetiden på en bolig er, og derfor bør du orientere dig om ventetiden på den eller de boliger, som du er interesseret i, inden du skriver dig på ventelisten og betaler dit ventelistegebyr.

Du finder ventelistetiderne under hver boliggruppe i ventelistesystemet, Klik her.

Ventelistetiderne er baseret på et gennemsnit af foregående års udlejninger og er kun vejledende.

Hvad betyder fleksibel udlejning?

Fleksibel udlejning betyder, at hvis du opfylder visse kriterier, kan du ved til-budsgivning rykke op på ventelisten til et givent lejemål. Kommunen og de enkelte boligor-ganisationer aftaler kriterierne indbyrdes. Der kan derfor være forskellige kriterier fra kommune til kommune. Hvis en boligafdeling har fleksibel udlejning, vil du kunne se dette i beskrivelsen om afdelingen i ventelistesystemet, Klik her.

Er boligen min, når jeg får et tilbud?

Et lejetilbud sendes til flere ansøgere på samme tid. Derfor er det blot et tilbud. Den ansøger, der svarer "ja tak" til tilbuddet og har den længste anciennitet, får lejemålet tildelt. I enkelt kommuner er der godkendelsesordning hos kommunen.

Hvordan får jeg en ungdomsbolig?

Der er to måder at få en ungdomsbolig på:
1. Du kan gratis skrive dig på ventelisten til ungdomsboliger. Du kan stå der, fra du er 15 år og opspare anciennitet.
2. Du kan se, om der er ledige ungdomsboliger ved at vælge kriterierne ”ungdomsboliger” samt ”ledige lige nu”, når du søger bolig i ventelistesystemet, Klik her.

Kan jeg låne penge til indskuddet?

Du kan muligvis låne penge til boligindskuddet hos kommunen, hvis du flytter i en almen bolig. Du kan søge, hvis du opfylder bestemte kriterier. Læs om lån til boligindskud på www.borger.dk
. Undersøg evt. også din lokale kommunes hjemmeside.

Kan jeg blive skrevet på en akut-liste?

Der er ingen af boligorganisationerne, der har en akut-liste. Der er kun den almin-delige venteliste.

I ventelistesystemet, Klik her
kan du se, om vi har ledige boliger eller steder med kort ventetid.

Hvor længe er jeg skrevet op til en bolig?

Du er skrevet op til en bolig i den enkelte boligorganisation, indtil du selv melder dig ud af ventelisten eller ikke betaler dit årlige ventelistegebyr

Skulle du mangle et indbetalingskort fra os, skal du kontakte os hurtigst muligt, da du kun kan være skrevet op og modtage lejetilbud, når dit ventelistegebyr er betalt og ses indgået hos os.

For at komme i betragtning til en bolig i skal du både være skrevet op og være ak-tivt boligsøgende.

Hvad gør jeg, hvis mit login ikke virker?

Hvis dit login ikke virker, skal du sende en mail til: venteliste@fa09.dk.

Det er vigtigt, at du husker at oplyse navn, adresse, fødselsdag og dit venteliste-nummer, når du kontakter os.

Kan jeg overdrage mit ventelistenummer til andre?

Dit ventelistenummer er personligt. Det kan derfor ikke overdrages til andre. I tilfælde at dødsfald, kan ventelistenummeret overdrages til ægtefællen, ved fremvisning af vielsesattest samt dødsattest.

Hvor mange gange må jeg sige nej til et lejetilbud?

Du må sige nej til et tilbud om en bolig så mange gange du vil, men du skal huske at svare på hvert lejetilbud du modtager. Såfremt du ikke svarer på de lejetilbud du mod-tager, vil du dit ventelistenummer blive sat i bero efter to ubesvarede tilbud. Svar derfor hver gang, du får tilbudt en bolig.

Til toppen